Spojili sme sa pre Vašu spokojnosť

ZOZNÁMTE SA S NAŠIM TÍMOM

man

Výkonný
riaditeľ

Ing. Peter STANO

stano@unitechnology.eu

man

Riaditeľ realizácie
stavieb

Ing. Jaroslav ŠÍPKA

sipka@unitechnology.eu

man

Technický
riaditeľ

Ing. Miroslav SITÁR

sitar@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ing. Marián JACKULIAK

jackuliak@unitechnology.eu

Projekt
manažér

Ján PÓČ

poc@unitechnology.eu

man
man

Projekt
manažér

Milan SPIŠIAK

spisiak@unitechnology.eu

man

Projektant
VZT

Ing. Miroslav LIEVAJ

lievaj@unitechnology.eu

Projektant
UK

Ing. Jana SCHNEIDEROVA

schneiderova@unitechnology.eu

woman
woman

Manažér
logistiky

Mgr. Eva SARVAŠOVÁ

sarvasova@unitechnology.eu

Manažér
logistiky

Ing. Martin VIGAŠ

martin.vigas@unitechnology.eu

man
woman

Asistent
vedenia spoločnosti

Nina Gregáňová

greganova@unitechnology.eu

Ekonóm

Vladimíra STANOVÁ-SCHWARZOVÁ

schwarzova@unitechnology.eu

woman
man

Servis
manažér

Martin KOVÁČ

kovac@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ing. Róbert LUPTÁK

luptak@unitechnology.eu

Projekt
manažér

Ing. Lukáš BARTÍK

bartik@unitechnology.eu

man

Projektant
VZT

Eduard ŠAVRTKA

savrtka@unitechnology.eu

man
man

Projekt
manažér

Slavomír KRŠTENÍK

krstenik@unitechnology.eu

Projektant

Ing. Adrián URSÍNY

ursiny@unitechnology.eu

man
woman

Projektant
ZTI

Ing. Lucia KAPUSTOVÁ

kapustova@unitechnology.eu

Manažér
logistiky

Roman VIGAŠ

vigas@unitechnology.eu

man
woman

Manažér
logistiky

Ing. Silvia BABČANOVÁ

babcanova@unitechnology.eu

Ekonóm

Beáta KALISKÁ

kaliska@unitechnology.eu

woman