Showroom

Spojili sme sa pre Vašu spokojnosť

ZOZNÁMTE SA S NAŠIM TÍMOM

man

VÝKONNÝ
RIADITEĽ

Ing. Peter STANO
stano@unitechnology.eu

man

RIADITEĽ REALIZÁCIE
STAVIEB

Ing. Jaroslav ŠÍPKA
sipka@unitechnology.eu

man

TECHNICKÝ
RIADITEĽ

Ing. Miroslav SITÁR
sitar@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ing. Marián JACKULIAK
jackuliak@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ing. Róbert LUPTÁK
luptak@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ján PÓČ
poc@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Ing. Lukáš BARTÍK
bartik@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Slavomír KRŠTENÍK
krstenik@unitechnology.eu

man

Projekt
manažér

Milan SPIŠIAK
spisiak@unitechnology.eu

man

Projektant
VZT

Eduard ŠAVRTKA
savrtka@unitechnology.eu

man

Projektant
VZT

Ing. Miroslav LIEVAJ
lievaj@unitechnology.eu

woman

Projektant
UK

Ing. Jana SCHNEIDEROVA
schneiderova@unitechnology.eu

woman

Projektant
ZTI

Ing. Lucia KAPUSTOVÁ
kapustova@unitechnology.eu

man

Projektant
HVAC

Peter KOLLÁRIK
kollarik@unitechnology.eu

man

Projektant

Ing. Adrián URSÍNY
ursiny@unitechnology.eu

man

HVAC
Engineer

Ing. Michal JÁNOŠÍK
janosik@unitechnology.eu

woman

Manažér logistiky
Servis manažér
HVAC

Bc. Mariana MAJOROSSY, MBA
majorossy@unitechnology.eu

woman

Manažér
logistiky

Mgr. Eva SARVAŠOVÁ
sarvasova@unitechnology.eu

woman

Manažér
logistiky

Ing. Silvia Babčanová
babcanova@unitechnology.eu

man

Manažér
logistiky

Ing. Martin VIGAŠ
martin.vigas@unitechnology.eu

man

Manažér
logistiky

Roman VIGAŠ
vigas@unitechnology.eu

woman

Ekonóm

Vladimíra STANOVÁ-SCHWARZOVÁ
schwarzova@unitechnology.eu

woman

Ekonóm

Beáta KALISKÁ
kaliska@unitechnology.eu

man

Servis manažér
HVAC

Dušan KOVÁČ
dusan.kovac@unitechnology.eu

woman

Asistent
vedenia spoločnosti

Nina GREGÁŇOVÁ
greganova@unitechnology.eu