Showroom
o-nas

Vznik spoločnosti

Vznik našej spoločnosti bol iniciovaný myšlienkou

"zabezpečiť komplexnosť služieb v oblasti dodávok technológie budov na celom území Slovenska i v zahraničí".

Spojením úsilia našich projektantov a početných externých spolupracovníkov, projekt manažmentu a montážnych skupín sa nám darí efektívne a cenovo prístupne realizovať zámery domácich i zahraničných klientov. 

mapa-europe-mobile
mapa-europa

Činnosť oddelení

Spoločnosť je v rámci vnútornej štruktúry rozdelená na dve divízie:

"Slovensko" a "zahraničie".

Tomuto rozdeleniu zodpovedá aj činnosť oddelení. Každá divízia má oddelenie logistiky a oddelenie realizácie stavieb.

Oddelenie logistiky pripravuje pre oddelenie realizácie stavieb potrebné podklady, resp. dokladovú časť stavieb od spracovania ponúk, cez objednávky až po dodanie tovaru na stavbu.

Oddelenie realizácie stavieb je zodpovedné za zrealizovanie a odovzdanie stavieb do užívania zákazníkovi.

V prípade potreby obidvom týmto oddeleniam "sekunduje" svojou činnosťou oddelenie projekcie, ktoré rieši všetky otázky, ktoré sa vyskytnú pri realizácii stavieb, spracovaním príslušnej projektovej dokumentácie.

Organizačná štruktúra

structure-FINAL-1-01

Úspešná realizácia, spokojný zákazník - to je motor spoločnosti.

pozadie8